Dịch Vụ Luật Sư

Dịch vụ luật sư bào chữa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo

Thuê dịch vụ luật sư bào chữa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là một trong những giai đoạn cần thiết trong quá trình xét xử vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc, các tình tiết liên quan trong quá trình xảy ra vụ án hình sự mà luật sư sẽ bào chữa để cho bị cáo của mình để được áp dụng được các tình tiết giảm nhẹ khác nhau.

Luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa

>>> Tham khảo thêm về: Trình tự thủ tục điều tra xét xử một vụ án hình sự

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự

Theo quy định tại điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bao gồm:

 • Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;
 • Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;
 • Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;
 • Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;
 • Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
 • Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
 • Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;
 • Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;
 • Phạm tội do lạc hậu;
 • Người phạm tội là phụ nữ có thai;
 • Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;
 • Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
 • Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
 • Người phạm tội tự thú;
 • Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;
 • Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;
 • Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
 • Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;
 • Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.
 • Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm 5 Mục I Công văn 212/TANDTC-PC năm 2019 thì các “tình tiết khác” bao gồm:

 • Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột bị cáo là người có công với nước hoặc có thành tích xuất sắc được Nhà nước tặng một trong các danh hiệu vinh dự như: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam anh hùng, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú hoặc các danh hiệu cao quý khác theo quy định của Nhà nước:
 • Bị cáo có anh, chị, em ruột là liệt sỹ;
 • Bị cáo là người tàn tật do bị tai nạn trong lao động hoặc trong công tác, có tỷ lệ thương tật từ 31 % trở lên;
 • Người bị hại cũng có lỗi;
 • Thiệt hại do lỗi của người thứ ba;
 • Gia đình bị cáo sửa chữa, bồi thường thiệt hại thay cho bị cáo;
 • Người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo trong trường hợp chỉ gây tổn hại về sức khỏe của người bị hại, gây thiệt hại về tài sản;
 • Phạm tội trong trường hợp vì phục vụ yêu cầu công tác đột xuất như đi chống bão, lụt, cấp cứu.
 • Ngoài ra, khi xét xử, tùy từng trường hợp cụ thể và hoàn cảnh cụ thể của người phạm tội mà còn có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ trong bản án.

Như vậy, pháp luật đã quy định chi tiết những trường hợp được xem là tình tiết giảm nhẹ, luật sư bào chữa cho người phạm tội cần lưu ý sử dụng tình tiết giảm nhẹ một cách hợp lý và chính xác để bào chữa cho phù hợp.

phụ nữ có thai phạm tội

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho phụ nữ có thai

Khi nào cần luật sư bào chữa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?

Luật sư có vai trò rất quan trọng trong vụ án hình sự nói chung và các vụ án hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nói riêng. Những quan điểm, lý lẽ, chứng cứ mà luật sư đưa ra góp phần vào việc giúp những người tiến hành tố tụng có cái nhìn bao quát hơn, tổng thể hơn trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. Từ đó cơ quan tiến hành tố tụng có thể giải quyết vụ án một cách công bằng và đúng với quy định của pháp luật nhất.

Trong những trường hợp viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội phạm có cấu thành tội phạm gần giống với tội phạm khác nhẹ hơn trong cùng nhóm tội mà không thể có chứng cứ chứng minh bị cáo vô tội thì luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ của mình, chuyển sang tội danh khác có hình phạt nhẹ hơn.

Lấy ví dụ đối với nhóm tội xâm phạm sở hữu, trường hợp viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. Tuy nhiên, trường hợp các hành vi của của bị cáo có cấu thành tội phạm gần giống với tội cướp giật tài sản quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. Trong trường hợp này, luật sư cần đưa ra những quan điểm, lý lẽ, chứng cứ… để chuyển tội danh cho thân chủ mình.

Tùy từng hành vi và các tình tiết cụ thể, luật sư phân tích trạng thái tâm lý, ý thức chủ quan của bị cáo hay độ tuổi của người bị hại … nhằm làm rõ quan điểm của mình, từ đó giúp bị cáo phạm tội nhẹ hơn so với tội mà bản cáo trạng truy tố.

Thủ tục đăng ký bào chữa của Luật sư để xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại điều 78 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, thủ tục đăng ký bào chữa của luật sư được quy định như sau:

Trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa.

Khi đăng ký bào chữa, người bào chữa phải xuất trình các giấy tờ:

 • Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội;

Trường hợp chỉ định người bào chữa quy định tại Điều 76 của Bộ luật này thì người bào chữa xuất trình các giấy tờ:

 • Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề hoặc văn bản phân công của Đoàn luật sư đối với luật sư hành nghề là cá nhân;

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa quy định tại khoản 5 Điều này thì vào sổ đăng ký bào chữa, gửi ngay văn bản thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở giam giữ và lưu giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa vào hồ sơ vụ án; nếu xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng từ chối việc đăng ký bào chữa khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 72 của Bộ luật này
 • Người bị buộc tội thuộc trường hợp chỉ định người bào chữa từ chối người bào chữa.

Văn bản thông báo người bào chữa có giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia tố tụng, trừ các trường hợp:

 • Người bị buộc tội từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa;
 • Người đại diện hoặc người thân thích của người bị buộc tội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 76 của Bộ luật này từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa.

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hủy bỏ việc đăng ký bào chữa và thông báo cho người bào chữa, cơ sở giam giữ khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Khi phát hiện người bào chữa thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 72 của Bộ luật này;
 • Vi phạm pháp luật khi tiến hành bào chữa.

Như vậy, trong mọi trường hợp khi tham gia bào chữa, luật sư cần xuất trình những giấy tờ phù hợp và phải đáp ứng các điều kiện nhất định để có thể tiến hành bào chữa cho thân chủ của mình.

Dịch vụ luật sư bào chữa xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Luật sư tham gia phiên tòa hình sự

Luật sư tham gia phiên tòa hình sự

 • Tư vấn về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
 • Nghiên cứu hồ sơ, tư vấn phương án xử lý theo yêu cầu của đương sự.
 • Tư vấn về thủ tục đăng ký bào chữa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
 • Tham gia quá trình tố tụng theo yêu cầu của đương sự.
 • Đại diện khách hàng làm việc với có quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án.

Trên đây là nội dung tư vấn giải đáp về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, khi nào cần thuê, sử dụng dịch vụ luật sư hình sự bào chữa xin giảm nhẹ tội danh, thủ tục đăng ký luật sư bào chữa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cần tư vấn luật hình sự, sử dụng dịch vụ luật sư. Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số HOTLINE: 0937.552.925 để được tư vấn hỗ trợ kịp thời miễn phí.

Scores: 4.6 (26 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Trần Như Lực

Chức vụ: Luật Sư Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Ly hôn, Doanh nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Lao động, Thừa kế Xây Dựng, Hành Chính..

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 15 năm

Tổng số bài viết: 104 bài viết

Hỏi Luật Sư

Tư vấn luật miễn phí 24/24

0937.552.925

Tư vấn pháp luật qua Zalo

0937.552.925

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  1900633716